Privacy Statement

Ilips (handelsnaam van Bee LEAN BV), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boerhaaveweg 2 | 2408 AD Alphen aan den Rijn
www.ilips.nl
+31(0)85-760 03 88

De Privacy Officer van ilips is te bereiken via privacy@ilips.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ilips verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Kenteken

De grondslag voor deze verwerking is toestemming of overeenkomst:
De software van ilips stelt gebruikers in staat gegevens in te voeren van medewerkers, om een zo efficiënt mogelijke planning te maken. Voor de verwerking van deze gegevens is ilips “verwerker” in de zin van de AVG. ilips heeft geen toegang tot de ingevoerde data en zal deze alleen op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke verwijderen van haar systemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ilips verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Bij het aanvragen van demo account ga je ermee akkoord dat wij je benaderen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Contact met je te kunnen onderhouden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Voor het registreren van Emissie-gegevens houden we je adres en kenteken bij

ilips verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ilips neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ilips bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van ilips te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien ilips de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan ilips de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

– Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
– E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven

Delen van persoonsgegevens met derden
ilips verkoopt de gegevens die zij voor eigen doeleinden heeft verworven niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ilips blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ilips gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

ilips maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ilips en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ilips.nl.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jouw vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ilips neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij een SSL verbinding voor onze systemen en staan de persoonsgegevens opgeslagen in een ISO gecertificeerd datacenter.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@ilips.nl

Laatste update van deze verklaring: 22-10-2019